Vores logistikløsning baserer sig på IoT på Microsoft Azure. Generelt kan denne løsning levere flere måle-typer og er opkoblet uden ledninger eller ekstern strømkilde:

GSM opkoblede sensorer der giver stor flexibilitet ift. placering og informationer. Sensorerne sender data udfra et givent interval via GSM nettet og kan stort set spores overalt. Dette giver mulighed for at sende data om f.eks. lokation, temperatur, luftfugtighed, vibrationer, tyveri m.m. og er derfor yderst anvendelige til f.eks. transport af fødevarer og medicinal produker, hvor der kræves stor bevågenhed på miljøet der leveres under. F.eks. kan der sættes alarmer på temperatur, så der kan skrides ind FØR produktet bliver ødelagt eller der kan overvåges for eks. tyveri via GPS lokation. Eventflows kan sammensættes på et utal af måder og giver dermed en stor fleksibilitet. Endvidere giver løsningen en komplet logning af leverancen til f.eks. fødevarestyrelsen eller andre myndigheder.

CloudPro Dashboard

 

Vores egenudviklede webbaserede dashboard visualiserer sensorernes status og giver adgang til en lang række administrative funktioner såsom opsætning af adgange, alarmer, dataudtræk m.m. Dashboard kan ligeledes benyttes på mobile enheder.