Digital Strategi
Digital strategi


Cloudpro kan rådgive og hjælpe med den digitale strategi, hvis I ikke selv har kapaciteten, ekspertisen eller overblikket til selv at lave en sådan. Cloudpro hjælper også gerne med at gennemgå evt. eksisterende strategi og en evt. reviderering.


Digital strategi til produktion


De fleste produktionsvirksomheder har styr på deres maskiner og produktionslinjen, men når det kommer til den samlede strategi for virksomheden, mangler det store overblik tit og når teknologier blandes ind i det, så stopper processen ofte, fordi man ganske simpelt ikke har den fornødne indsigt i digitale muligheder og derfor strander strategien ofte ufærdig, selvom denne burde være et levende dokument.Vi hjælper gerne


Cloudpro har indsigt i både produktions automation og digitale teknologier, samt den fornødne produktions og forretnings-forståelse til at kunne hjælpe med at definere den digitale strategi. Specielt omkring optimeringsprocesser med IoT integration og automatisering af processer vha. teknologi.


Ydelser


Cloudpro tilbyder følgende ydelser omkring Digital Strategi
Fuld gennemgang af eksisterende produktion og vurdering af potentielle muligheder.

Sparring med ledelsen omkring udvælgelse af relevante muligheder.

Definition af udvalgte muligheder til brug for strategien, 
herunder:

* Potentiel værdi
* Return of Investment
* Implementeringsplan
* Total Cost of Ownership


Fast pris

25.000 DKK 


Timebaseret hjælp til udfærdigelse af digital strategi, f.eks.:

* Genemgang af produktion

* Beskrivelse af potentialer

* Beskrivelse af teknologier

* Planer for håndtering m.m.

* Sparring med ledelse / IT m.fl.

* Definitioner af implementering

* Workshops med ledelse / IT m.fl. 
Timepris

1.000 DKK / time